ИНТЕРНАЦИОНАЛЕН СОСТАНОК НА ПАРТНЕРСКИ ОРГАНИЗАЦИИ ВО УТЕНА – ЛИТВАНИЈА

  КООРДИНАТИВЕН СОСТАНОК СО КООРДИНАТОРИТЕ ОД ПАРТНЕРСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ФОРМИТЕ И ДИНАМИКАТА НА РЕАЛИЗАЦИЈА НА ПРОЕКТНИТЕ АКТИВНОСТИ

internacionalen1 internacionalen2

 

internacionalen3  internacionalen4 
internacionalen5  internacionalen6