Финансиска училница

На 24.4.2019 година во просториите на СЕПУГС „Арсени Јовков“ се одржа работилницата „Финансиска училница” во организација на Министерството за финансии, на која присуствуваа учениците од четврта година.

Целта беше да се зголеми финансиската писменост на учениците и да се подигне свеста околу управувањето со личните финасии. Програмата за финансиска едукација беше насочена кон животно важните аспекти, како што се: штедење, кредити, стартување бизнис, е-банкарство, платежни картички и слично.

Документи

Галерија

Logo

СЕПУГС „Арсени Јовков“ – Скопје

  • ул. „Ќемал Сејфула“ бр. 35, нас. Бутел 1000 Скопје, Македонија
  • Телефон: +389 (02) 2611-195
  • Е-пошта: arseni_jovkov2004@yahoo.com

Мапа со локација