Меморандум за соработка со Ревизорско тело за ревизија на ИПА фонодови

На 12 октомври, 2021 година, СЕПУГС „Арсени Јовков“ склучи моморандум за соработка со Ревизорското тело за ревизија на ИПА фондови. Со овој меморандум се воспоставува тековна соработка за развој на стручното образование и обука, усовршување и оспособување на учениците за примена на стекнатото знаење и развивање на нивните вештини преку директна практична примена на наученото.

Учениците на СЕПУГС „Арсени Јовков“ ќе имаат уникатна можност да ја реализираат практичната обука во ова ревизорско тело и детално да се запознаат со работата на истото.

Им посакуваме успешна реализација на модулот Учење преку работа кај работодавач

Документи

Галерија

Logo

СЕПУГС „Арсени Јовков“ – Скопје

  • ул. „Ќемал Сејфула“ бр. 35, нас. Бутел 1000 Скопје, Македонија
  • Телефон: +389 (02) 2611-195
  • Е-пошта: arseni_jovkov2004@yahoo.com

Мапа со локација