МИСИЈА

Наша заложба е да ги едуцираме, оспособиме и да им овозможиме на сите ученици да се изградат во свесни, одговорни и самомислечки индивидуи кои ќе стекнат знаења, вештини и ставови да го менуваат општеството во кое живееме. Училиштето овозможува образовна платформа за интеркултурна комуникација поттикнувајќи взаемна почит помеѓу различните култури.

Документи

Галерија

Logo

СЕПУГС „Арсени Јовков“ – Скопје

  • ул. „Ќемал Сејфула“ бр. 35, нас. Бутел 1000 Скопје, Македонија
  • Телефон: +389 (02) 2611-195
  • Е-пошта: arseni_jovkov2004@yahoo.com

Мапа со локација