Одбележување на Патронатот на нашето училиште

Во месец Март во нашето училиште се одржа манифестацијата –Денови на патронот која траеше од 24-25 Март,оваа манифестација беше подржана од наставниците, учениците и родителите.

Во тие денови беа орагнизирани многубројни активности  кои учениците ги предложија и ги реализираа под менторство на професорите.

Беа организирани работилниции и активности за:

Активности на активот по Англиски јазик-Видео презентации;

Активот по македонски јазик-Ораторство;

Активности на општествено-хуманистички актив-Текстови за предрасуди и активности по прва помош;

Активности на економски актив-Квиз и симулирање на интервју;

Активности на правен актив-Дебата;

Активности на активот по спорт-Турнир по одбојка.

Logo

СЕПУГС „Арсени Јовков“ – Скопје

  • ул. „Ќемал Сејфула“ бр. 35, нас. Бутел 1000 Скопје, Македонија
  • Телефон: +389 (02) 2611-195
  • Е-пошта: arseni_jovkov2004@yahoo.com

Мапа со локација