Одговорно лице

За сите прашања во врска со образование на вонредни ученици обратете се кај одговорното лице:

  • Арбенита Аме, наставник по група правни предмети

Контакт:

  • е-пошта: arseni_jovkov2004@yahoo.com
  • телефон:  +389 (02) 2611-195

Документи

Галерија

Logo

СЕПУГС „Арсени Јовков“ – Скопје

  • ул. „Ќемал Сејфула“ бр. 35, нас. Бутел 1000 Скопје, Македонија
  • Телефон: +389 (02) 2611-195
  • Е-пошта: arseni_jovkov2004@yahoo.com

Мапа со локација