Отворен ден на нашето училиште

На ден 19.05.2022 година во нашето училиште имаше отворен ден каде што учениците од основните училишта од територија на Општина Бутел,Чаир и Чучер Сандево беа присутни и воедно запознаени со условите со кои располага нашето училиште.

Logo

СЕПУГС „Арсени Јовков“ – Скопје

  • ул. „Ќемал Сејфула“ бр. 35, нас. Бутел 1000 Скопје, Македонија
  • Телефон: +389 (02) 2611-195
  • Е-пошта: arseni_jovkov2004@yahoo.com

Мапа со локација