УПИС НА УЧЕНИЦИ ВО ПРВА ГОДИНА

На 17 и 18 јуни 2019 во периодот од 08.00 до 15.00 часот Средното економско и правно училиште на Град Скопје „Арсени Јовков“ ќе врши упис на ученици во прва година. 

Во нашето училиште може да одберете еден од трите смера: бизнис администратор, економски техничар и правен техничар.

Среќно!

Документи

Галерија

Logo

СЕПУГС „Арсени Јовков“ – Скопје

  • ул. „Ќемал Сејфула“ бр. 35, нас. Бутел 1000 Скопје, Македонија
  • Телефон: +389 (02) 2611-195
  • Е-пошта: arseni_jovkov2004@yahoo.com

Мапа со локација