ВИЗИЈА

Училиштето постојано ќе настојува да овозможи висококвалитетна настава инвестирајќи во професионалниот развој на своите вработени со цел да го поддржи образовниот успех и социјалниот, емоционалниот и физичкиот развој на сите ученици согласно нивните можности и потреби. Наставата ќе биде фокусирана на учениците и нивниот индивидуален потенцијал поттикнувајќи критичко мислење, информираност при процесот на одлучување, етичко однесување, зголемена мотивација, прифаќање на различностите и нулта толеранција за насилство и дискриминација.

Документи

Галерија

Logo

СЕПУГС „Арсени Јовков“ – Скопје

  • ул. „Ќемал Сејфула“ бр. 35, нас. Бутел 1000 Скопје, Македонија
  • Телефон: +389 (02) 2611-195
  • Е-пошта: arseni_jovkov2004@yahoo.com

Мапа со локација