Завршни сметки за 2019 година

Во галерија (десно) може да ги погледнете завршните сметки 60312, 78710 и 90314 за 2019 година.

Logo

СЕПУГС „Арсени Јовков“ – Скопје

  • ул. „Ќемал Сејфула“ бр. 35, нас. Бутел 1000 Скопје, Македонија
  • Телефон: +389 (02) 2611-195
  • Е-пошта: arseni_jovkov2004@yahoo.com

Мапа со локација