.

МИСИЈА 

Имплементација на образовни програми и алатки за работа со млади во областа на економијата и правото кои ќе продуцираат кадри со висок капацитет за прудктивност во својата професија ,а притоа ќе значат препознатлива основа за поттик на младите своето образование да го продолжат во високите образовни инситуции, како пример во општеството за здрав развој, просперитет и културолошки разговор.   

 

ВИЗИЈА 

Континуитет и доследно унапредување на младите кадри на начин кој се одлукува со интегрирање  на глобалните предизвици и суштинските човекови вредности. 

Ние довербата да влијаеме на создавањето на младиот етички дух ја генерираме преку успешното спроведување на секој наставен час и сетремежот е насочен кон личната и професионална надоградба и човековите вредности како достоинство, чесност и трудољубие.

 Заедно со вредностите и желбата за учење, сфатена како софистициран предизвик за долгороечен успех, инвестираме во заедништвото и правиме чекор напред во околината во која работиме, твориме, учиме.

Марија
Дренковска - Стојановска

 

BRO-baner-14a

 

matura-baner-14

 

2 Logo DIC

 

CSOO-14-web

 

header-mk

 

 

fb