.

♦  РЕАЛИЗАЦИЈА НА ЗАВРШНА КОНФЕРЕНЦИЈА ВО 2016 Г.

  ПАРТНЕРСКА ОРГАНИЗАЦИЈА СЕПУГС АРСЕНИ ЈОВКОВ – СКОПЈЕ – МАКЕДОНИЈА

  ПРЕЗЕНТАНТАЦИЈА НА ПОСТИГНУВАЊАТА И НАПРЕДОКОТ ОД ПРОЕКТОТ.

Марија
Дренковска - Стојановска

 

BRO-baner-14a

 

matura-baner-14

 

2 Logo DIC

 

CSOO-14-web

 

header-mk

 

 

fb