.

♦  МОДУЛ 1 - ПАРТНЕРСКА ОРГАНИЗАЦИЈА ИФТЕ – ВИЕНА – АВСТРИЈА, 2015 ГОДИНА

  ТРЕНИНГ ЗА УЧЕНИЦИ ЗА ИНОВАЦИИ, БИЗНИС И ПРЕТПРИЕМНИШТВО – 6 ДЕНОВИ

  УЧЕСТВО НА САМИТОТ НА ПРЕТПРИЕМНИШТВО 25.11.2015

  16 УЧЕНИЦИ (4 УЧЕНИЦИ ОД СЕКОЈА ПАРТНЕРСКА ОРГАНИЗАЦИЈА)

  МОДУЛ 2 - ПАРТНЕРСКА ОРГАНИЗАЦИЈА ККГ – КРИСТИЈАНСЕНД – НОРВЕШКА; 2016 ГОДИНА

  УЧЕСТВО НА САЕМ И НАТПРЕВАТАР НА УЧИЛИШНИ КОМПАНИИ

  ТРЕНИНГ ЗА УЧЕНИЦИ ЗА МАРКЕТИНГ – 6 ДЕНОВИ

  16 УЧЕНИЦИ (4 УЧЕНИЦИ ОД СЕКОЈА ПАРТНЕРСКА ОРГАНИЗАЦИЈА)

Марија
Дренковска - Стојановска

 

BRO-baner-14a

 

matura-baner-14

 

2 Logo DIC

 

CSOO-14-web

 

header-mk

 

 

fb