.

О1 – МЕТОДОЛОГИЈА/ВОДИЧ - МОДЕРНИ МЕТОДИ И ТЕХНИКИ ЗА ПОТТИКНУВАЊЕ НА КРЕАТИВНОСТА НА НАСТАВНИЦИТЕ И УЧЕНИЦИТЕ;

АКТИВНОСТИ:

О1А1 – ПОДГОТОВКА НА МЕТОДОЛОГИЈАТА

О1А2 – ПРИМЕНА НА МЕТОДОЛОГИЈАТА НА ОБУКА ЗА НАСТАВНИЦИ

О1А3 – ВГРАДУВАЊЕ НА МЕТОДИ И ТЕХНИКИ ВО ПОСТОЕЧКИ КУРИКУЛУМИ

О1А4 – ДИСЕМИНАЦИЈА НА ПОСТИГНУВАЊАТА ВО ПАРТНЕРСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ

О2 – НАСТАВЕН МАТЕРИЈАЛ ЗА ИНОВАЦИИ, БИЗНИС И ПРЕТПРИЕМНИШТВО

АКТИВНОСТИ:

О2А1 – ПОДГОТОВКА НА НАСТАВЕН МАТЕРИЈАЛ

О2А2 – ПРИМЕНА НА НАСТАВНИОТ МАТЕРИЈАЛ ЗА ОБУКА НА УЧЕНИЦИ

О3 – МЕТОДОЛОГИЈА/ВОДИЧ ЗА ИЗРАБОТКА НА БИЗНИС ПЛАН

АКТИВНОСТИ:

О3А1 – ПОДГОТОВКА НА ВОДИЧ – КАКО ДА ИЗРАБОТИТЕ БИЗНИС ПЛАН

О3А2 – ПРИМЕНА НА ВОДИЧОТ НА ОБУКА ЗА УЧЕНИЦИ

О4 – КУРИКУЛУМ ЗА КУРС ЗА МАРКЕТИНГ И ПРЕТПРИЕМНИШТВО

АКТИВНОСТИ:

О4А1ПОДГОТОВКА НА СТРИКТУРАТА НА КУРИКУЛУМОТ

О4А2/А3ПРИМЕНА НА КУРИКУЛУМОТ ЗА ТРЕНИНГ НА УЧЕНИЦИ (МОДУЛ 1 И МОДУЛ 2)

О4А4КРЕИРАЊЕ НА WEBЗА ПРЕЗЕНТАЦИЈА НА УЧЕНИЧКИ ВЕШТИНИ И НАПРЕДОК

Марија
Дренковска - Стојановска

 

BRO-baner-14a

 

matura-baner-14

 

2 Logo DIC

 

CSOO-14-web

 

header-mk

 

 

fb