.

  ПАРТНЕРСКА ОРГАНИЗАЦИЈА ИФТЕ ВИЕНА – АВСТРИЈА 2015Г.

  20 НАСТАВНИЦИ (5 НАСТАВНИЦИ ОД СЕКОЈА ПАРТНЕРСКА ОРГАНИЗАЦИЈА)

  РЕАЛИЗАЦИЈА НА ТРЕНИНГ ЗА НАСТАВНИЦИ ЗА ПРИМЕНА НА МОДЕРНИ МЕТОДИ И ТЕХНИКИ ЗА ПОТТИКНУВАЊЕ НА КРЕАТИВНОСТА НА НАСТАВНИЦИТЕ И УЧЕНИЦИТЕ - 6 ДЕНОВИ

  ДИСЕМИНАЦИЈА ВО ПАРТНЕРСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ ПРЕКУ ИНТЕРНИ СЕМИНАРИ

trening1 trening2
trening3 trening4
trening5 trening6
trening7 trening8
trening9 trening10
trening13 trening14
trening15  trening16

Марија
Дренковска - Стојановска

 

BRO-baner-14a

 

matura-baner-14

 

2 Logo DIC

 

CSOO-14-web

 

header-mk

 

 

fb