.

Арсени Јовков

Средното економско и правно училиште на Град Скопје „Арсени Јовков“ постои веќе 56 години. Во него се образуваат кадри во две насоки: деловен секретар и економски техничар. Наставата се изведува во две смени на македонски и албански наставен јазик. СУГС „Арсени Јовков“ – Скопје е еден од најголемите регионални центри за средно стручно образование во Република Северна Македонија. Од своето формирање од 1963 година до денес училиштето прерасна во едно од најпрестижните училишта во областа на стручните образовни кадри.
Во нашето средно училиште имаат матурирано повеќе познати личности, на кои сме посебно горди. 

Марија
Дренковска - Стојановска

 

BRO-baner-14a

 

matura-baner-14

 

2 Logo DIC

 

CSOO-14-web

 

header-mk

 

 

fb